Ფინანსები 2023, დეკემბერი

მცირე ბიზნესისთვის ქვითრების ორგანიზების 3 გზა

მცირე ბიზნესისთვის ქვითრების ორგანიზების 3 გზა

თუ თქვენ ფლობთ მცირე ბიზნესს, თქვენ ალბათ იცით, რომ შეგიძლიათ გამოაკლოთ იმ ხარჯების უმეტესობა, რასაც თქვენ გაატარებთ თქვენი ბიზნესის წარმოებაში. ამასთან, თქვენ ასევე უნდა შეინახოთ ამ ხარჯების ქვითრები და სხვა დოკუმენტაცია იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო დეპარტამენტი ამოწმებს თქვენს საგადასახადო დეკლარაციას ან ითხოვს დამატებით ინფორმაციას თქვენს მიერ მოთხოვნილი გამოქვითვების შესახებ.

როგორ შევადგინოთ ხელშეკრულება ბიზნესის გაყიდვის მიზნით (სურათებით)

როგორ შევადგინოთ ხელშეკრულება ბიზნესის გაყიდვის მიზნით (სურათებით)

როგორც ბიზნესის მფლობელი, თქვენი კომპანიის გაყიდვის გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს რთული. ამასთან, ამით შეგიძლიათ გაათავისუფლოთ აქტივები და გაათავისუფლოთ პასუხისმგებლობისგან. თუ თქვენ ეძებთ თქვენი ბიზნესის გაყიდვას, დაიწყეთ გაყიდვაზე მოლაპარაკებით ერთ ან მეტ პოტენციურ მყიდველთან.

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა Boots to Business სასწავლო პროგრამაში

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა Boots to Business სასწავლო პროგრამაში

სამოქალაქო ცხოვრებაზე გადასვლა შეიძლება ძნელი იყოს მრავალი ვეტერანისთვის. უფასოა ყველა კერძო სექტორისთვის შეიძლება იყოს მტკივნეული რეგულირება და ბევრ ყოფილ თანამშრომელს უჭირს იმის ცოდნა, თუ სად ჯდება ისინი. ერთი სფერო, სადაც ბევრმა ვეტერანმა მიაღწია წარმატებას, არის მეწარმეობა.

შპს მფლობელობის შეცვლის 3 გზა

შპს მფლობელობის შეცვლის 3 გზა

როგორც შპს ორგანიზებული ბიზნესის მფლობელი, შეიძლება გაჩნდეს შესაძლებლობა შეცვალოთ საკუთრების სტრუქტურა. მაგალითად, ბიზნეს პარტნიორმა შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ მათ აღარ სურთ ბიზნესში ჩართვა, ან შეიძლება შეხვდეთ ახალ პარტნიორს, რომელსაც სურს შეუერთდეს.

როგორ დავგეგმოთ მემკვიდრეობა საოჯახო ბიზნესისთვის: 14 ნაბიჯი

როგორ დავგეგმოთ მემკვიდრეობა საოჯახო ბიზნესისთვის: 14 ნაბიჯი

თუ თქვენ ფლობთ საოჯახო ბიზნესს, მემკვიდრეობის დაგეგმვა არის ის, რაც უნდა დაიწყოთ ადრე თუ გვიან. მემკვიდრეობის გეგმის არარსებობამ შეიძლება მნიშვნელოვანი საგადასახადო გავლენა მოახდინოს თქვენი ოჯახის წევრებზე და თქვენი მენეჯერები და თანამშრომლები ზედმეტი რისკის ქვეშ დააყენოს.

როგორ ვიყიდოთ კანაფის ლიცენზია: 12 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ ვიყიდოთ კანაფის ლიცენზია: 12 ნაბიჯი (სურათებით)

შტატების უმეტესობა გასცემს კანაფის ლიცენზიების მხოლოდ რამოდენიმე რაოდენობას ლატარიის ან განაცხადის პროცესით. მას შემდეგ რაც ეს ლიცენზია გაიცემა, თქვენი ერთადერთი ვარიანტია შეიძინოთ იგი მეორად ბაზარზე. ხშირ შემთხვევაში ლიცენზია შეიძლება დაერთოს აქტიურ ან ნაწილობრივ აშენებულ ბიზნესს.

როგორ დავაკმაყოფილოთ ACA ჯანდაცვის მოთხოვნები, როგორც მცირე ბიზნესი

როგორ დავაკმაყოფილოთ ACA ჯანდაცვის მოთხოვნები, როგორც მცირე ბიზნესი

თუ თქვენ ფლობთ მცირე ბიზნესს 50 – ზე ნაკლები ექვივალენტი თანამშრომლით, თქვენ არ მოეთხოვებათ ხელმისაწვდომი მოვლის აქტით (ACA) უზრუნველყოთ თქვენი თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაზღვევა. თუმცა, თუ გადაწყვეტთ, რომ გსურთ შემოგთავაზოთ ჯანმრთელობის დაზღვევა, თქვენ მიერ შემოთავაზებული გეგმა უნდა აკმაყოფილებდეს ACA– ს მიერ დადგენილი ჯგუფური ჯანმრთელობის გეგმების მოთხოვნებს.

როგორ მოვემზადოთ ADA– ს მოთხოვნის დაკარგვისთვის, როგორც ბიზნესი

როგორ მოვემზადოთ ADA– ს მოთხოვნის დაკარგვისთვის, როგორც ბიზნესი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამერიკელების კანონის (ADA) III ნაწილი გიკრძალავთ თქვენ, როგორც საჯარო ბიზნესს, შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძველზე დისკრიმინაციისგან. თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი აცხადებს, რომ მას უარი ეთქვა თქვენს ობიექტებზე წვდომის გამო, მათ შეუძლიათ გააფრთხილონ და/ან შეიტანონ ფედერალური სარჩელი.

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა ქალთა კუთვნილი ფედერალური ხელშეკრულების პროგრამაში

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა ქალთა კუთვნილი ფედერალური ხელშეკრულების პროგრამაში

ქალთა საკუთრებაში არსებული მცირე ბიზნესის (WOSB) ფედერალური ხელშეკრულების პროგრამა ეხმარება გააფართოვოს WOSB– სთვის არსებული შესაძლებლობები ფედერალური მთავრობასთან ბიზნესის წარმოებისათვის გარკვეული კონტრაქტების გამოყოფით. ის ასევე ეხმარება ეკონომიკურად დაუცველ WOSB- ს (EDWOSB) კონკურენცია გაუწიოს ფედერალურ კონტრაქტებზე მათ მიერ ცალკეულ ინდუსტრიებში გამოყავით.

მართვის 3 გზა

მართვის 3 გზა

"მართვა" არის კონცეფცია, რომელიც ბოლო წლებში სტაბილურად იძენს ბიზნესს მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რაც ფრაზა გვთავაზობს, მენეჯმენტის აღმავალი ხედვა არ არის იმდენად, რამდენადაც ცდილობს გააკონტროლოს ან გავლენა მოახდინოს თქვენს უფროსზე, როგორც დრო დაუთმოთ იმის დასადგენად, თუ რამდენად შეესაბამება მათი ნიჭი თქვენს საკუთარ შესაძლებლობებს.

როგორ გამოვიყენოთ ვეტერანთა ბიზნესის განვითარების ცენტრი: 13 ნაბიჯი

როგორ გამოვიყენოთ ვეტერანთა ბიზნესის განვითარების ცენტრი: 13 ნაბიჯი

ვეტერანთა ბიზნესის გაცნობის ცენტრები (VBOCs) ეხმარებიან ღირსეულად განთავისუფლებულ მომსახურე წევრებს და სხვები გეგმავენ და განავითარებენ თავიანთ ბიზნესს. იმისათვის, რომ გამოიყენოთ VBOC, თქვენ ჯერ უნდა დარეგისტრირდეთ შესაბამის ოფისში. შემდეგ შეგიძლიათ გაიაროთ ტრენინგები და მიიღოთ დახმარება ბიზნეს გეგმის შესაქმნელად.

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა ვეტერანთა საკუთრებაში არსებული მცირე ბიზნესის შეშფოთების პროგრამაში

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა ვეტერანთა საკუთრებაში არსებული მცირე ბიზნესის შეშფოთების პროგრამაში

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ვეტერანთა საკუთრებაში არსებული მცირე ბიზნესის შეშფოთების პროგრამა (SDVOSBCP) არის ცალკეული პროგრამა სამთავრობო კონტრაქტების მინიჭებისთვის. ყოველმა სამთავრობო მყიდველმა უნდა გამოყოს ყოველწლიურად SDVOSBC– ს სახელშეკრულებო ჯილდოების მინიმუმ 3%.

როგორ დამუშავდეს სახელფასო: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ დამუშავდეს სახელფასო: 6 ნაბიჯი (სურათებით)

თქვენი სახელფასო პროცესი იწყება თითოეული თანამშრომლის სახელფასო ინფორმაციის შეგროვებით. ბიზნესი იყენებს W-4 ფორმას დასაქმებულის შეტანის სტატუსის და მათი შემწეობის დასადასტურებლად. თქვენ ასევე უნდა ყურადღებით აკონტროლოთ თქვენი თანამშრომლების ხელფასი.

როგორ მოაწყოთ თქვენი ონლაინ ბიზნესი წარმატებისთვის: 7 ნაბიჯი

როგორ მოაწყოთ თქვენი ონლაინ ბიზნესი წარმატებისთვის: 7 ნაბიჯი

ბევრ ორგანიზაციაში გავრცელებული პრობლემაა მნიშვნელოვანი ორგანიზაციული კომპონენტების ნაკლებობა. ამ კომპონენტების დაყენებას მხოლოდ რამდენიმე საათი სჭირდება, მაგრამ ისინი დაგიზოგავთ კიდევ ბევრ საათს სამუშაოს და თავის ტკივილს. გინდ დაიჯერეთ თუ არა, ორგანიზაცია არის ერთ – ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტი წარმატებისთვის, როდესაც საქმე ონლაინ ფულის გამომუშავებას ეხება.

3 გზა კურიერის ბიზნესის დასაწყებად

3 გზა კურიერის ბიზნესის დასაწყებად

კურიერის ბიზნესი არის კომპანია, რომელიც გადააქვს პაკეტები ერთი ადგილიდან მეორეზე საფასურად. კურიერის ბიზნესის წამოწყება შეიძლება იყოს მომგებიანი შესაძლებლობა, მაგრამ არსებობს პრაქტიკული მოსაზრებები და ლოჯისტიკა, რომელთა გათვალისწინებაც შეიძლება.

როგორ გავხდეთ მცირე ბიზნესის სესხის კონსულტანტი: 9 ნაბიჯი

როგორ გავხდეთ მცირე ბიზნესის სესხის კონსულტანტი: 9 ნაბიჯი

სესხის კონსულტანტი, ასევე ზოგჯერ ცნობილი როგორც სესხის ოფიცერი, მუშაობს ფინანსურ დაწესებულებაში ან კერძო ბიზნესში, რომელიც აძლევს სესხებს ბიზნესს ან პირებს. მცირე ბიზნესის სესხის კონსულტანტი ცდილობს იპოვოს თავისი კლიენტისთვის ყველაზე მისაღები სესხის პირობები, ხშირად სწავლობს უამრავ ვარიანტს საუკეთესო ვარიანტების მოძიებამდე.

როგორ გავუმკლავდეთ კონტრაქტორებს: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ გავუმკლავდეთ კონტრაქტორებს: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

კონტრაქტორის დაქირავება თქვენს სახლში სამუშაოდ შეიძლება იყოს სტრესული და ძვირი, მაგრამ ეს ასე არ უნდა იყოს. იზრუნეთ დაიქირაოთ კონტრაქტორი შესანიშნავი ცნობებით და კარგი რეპუტაციით და დარწმუნდით, რომ თქვენ გაქვთ მკაფიო შეთანხმებები და მოლოდინი კონტრაქტორების მუშაობის დაწყებამდე.

როგორ დავიწყოთ პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია (სურათებით)

პროგრამული უზრუნველყოფის კომპანია ავითარებს და ავრცელებს კომპიუტერულ პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას მრავალი სხვა ამოცანის შესასწავლად, სწავლებისთვის, შეფასებისთვის, გამოთვლისთვის, გასართობად ან შესასრულებლად. პროგრამული კომპანიები ფუნქციონირებენ სხვადასხვა ბიზნეს მოდელის მიხედვით, როგორიცაა ლიცენზიის საფასურის გადახდა, ხელმოწერების შეთავაზება ან ტრანზაქციების გადახდა.

როგორ დავიწყოთ სარეკლამო სააგენტო: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ სარეკლამო სააგენტო: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

საკუთარი სარეკლამო სააგენტოს შექმნა შეიძლება იყოს ძალიან მომგებიანი და მომგებიანი კარიერული არჩევანი. თუმცა კონკურენცია მკაცრია, ასე რომ თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ თქვენი კომპანია ყველაფერზე მაღლა დგას. საკუთარი სარეკლამო სააგენტოს გახსნა, მშენებლობა და ფუნქციონირება მოითხოვს ბევრ შრომას და ერთგულებას, მაგრამ სათანადო მომზადებით, თქვენ აუცილებლად შეძლებთ მის მიღწევას ამ სფეროში.

როგორ შეამოწმოთ თქვენი დამწყები იდეა (სურათებით)

როგორ შეამოწმოთ თქვენი დამწყები იდეა (სურათებით)

თქვენ შეიძლება ფიქრობთ, რომ თქვენ გაქვთ დამწყები იდეა, რომელიც შეიძლება იყოს "შემდეგი დიდი რამ", მაგრამ თქვენ ვერასოდეს დარწმუნდებით, სანამ არ შეამოწმებთ, რომ ნახოთ როგორ რეაგირებს ბაზარი. თუმცა, თუ გსურთ თქვენი დამწყები იდეის ეფექტურად გამოცდა, ჯერ ერთი ნაბიჯი უკან გადადგით.

როგორ დავიწყოთ გადამუშავების ბიზნესი: 13 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ გადამუშავების ბიზნესი: 13 ნაბიჯი (სურათებით)

გადამუშავების წარმატებული ბიზნესი არის საწარმო, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ მოგება გარემოს დახმარების დროს. თუმცა, ეს არის დიდი წამოწყება და თქვენ სერიოზული კონკურენციის წინაშე აღმოჩნდებით. დეტალური გეგმის შედგენით, დაფინანსების ჩაკეტვით, სამართლებრივი მოთხოვნების გაცნობიერებით და კარგი საქმიანი აზრის გამოყენებით, თქვენ შეძლებთ დაიწყოთ თქვენი გადამუშავების ბიზნესი.

როგორ გავხსნათ ავეჯის მაღაზია: 10 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ გავხსნათ ავეჯის მაღაზია: 10 ნაბიჯი (სურათებით)

თუ გიყვართ ავეჯი და იცით როგორ მოაწყოთ ოთახი ისე, რომ ის იყოს კომფორტული და სასიამოვნო, შეიძლება განიხილოთ ავეჯის მაღაზიის გახსნა. მომხმარებლებთან ერთად, რომლებიც ყოველთვის ეძებენ ავეჯის ისეთ ტიპებს, როგორიცაა ანტიკური ავეჯი, დიზაინერის ავეჯი და სამრეწველო ავეჯი, არსებობს უამრავი შესაძლებლობა, რომ თქვენი ვნება პროფესიად აქციოს.

როგორ გახსნათ საჩუქრების მაღაზია: 11 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ გახსნათ საჩუქრების მაღაზია: 11 ნაბიჯი (სურათებით)

სასაჩუქრე მაღაზიები არის ერთ – ერთი იმ რამოდენიმე აგურისა და ნაღმტყორცნების ბიზნესიდან, რომელთა მორგება შესაძლებელია დიდი ხარისხით, მათი მფლობელების ინტერესების შესაბამისად. თუ გსურთ საჩუქრების მაღაზიის გახსნა, თქვენ უნდა დაიწყოთ მაღაზიის თემის ან ნიშის გადაწყვეტით და შესაფერისი ადგილის არჩევით.

წიგნის მაღაზიის დაწყების 4 გზა

წიგნის მაღაზიის დაწყების 4 გზა

თუ გიყვართ წიგნები, შეიძლება გიფიქრიათ საკუთარი წიგნების მაღაზიის გახსნაზე. წიგნის მაღაზიის წარმატებით ფუნქციონირებას უფრო მეტი სჭირდება, ვიდრე უბრალოდ დაწერილი სიტყვის სიყვარული. წიგნის მაღაზიის დასაწყებად საჭიროა ცოდნა და გაგება ბიზნეს საქმიანობის, მენეჯმენტისა და საცალო ინდუსტრიის შესახებ.

როგორ დავიწყოთ მონაცემთა დამუშავების ბიზნესი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ მონაცემთა დამუშავების ბიზნესი (სურათებით)

მონაცემთა დამუშავება არის დიდი და მზარდი სფერო. იგი მოიცავს ყველაფერს მცირე ბიზნესიდან, როგორიცაა სამედიცინო ბილინგის კომპანიები, დაწყებული "დიდი მონაცემების" კომპანიებით, რომლებიც ქმნიან IBM- ის ან Google- ის მიერ შეძენილ პლატფორმებს მილიონობით დოლარად.

როგორ დავიწყოთ მარკეტინგული ბიზნესი უფასოდ: 8 ნაბიჯი

როგორ დავიწყოთ მარკეტინგული ბიზნესი უფასოდ: 8 ნაბიჯი

არ არის ბევრი ბიზნესი, რომლის წამოწყებაც უფასოდ შეგიძლიათ, მაგრამ მარკეტინგული დამწყებები გამონაკლისია. თუ თქვენ გაქვთ შესაბამისი უნარ-ჩვევები და მზად ხართ რაიმე მძიმე სამუშაოსთვის, მარკეტინგული ბიზნესი მცირე ხარჯებს მიიღებს დამწყებთათვის. ნაბიჯები ნაბიჯი 1.

როგორ დავიწყოთ უსაფრთხოების კომპანია (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ უსაფრთხოების კომპანია (სურათებით)

კრიმინალთან და ტერორიზმთან დაკავშირებით შეშფოთება იზრდება, კერძო უსაფრთხოების სამსახურებზე მოთხოვნა იზრდება, ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ თქვენ გსურთ შეხვიდეთ ამ სფეროში. ამ სფეროში ბიზნესის დასაწყებად, გადაწყვიტეთ ისეთი ნიშა, როგორიცაა პირადი უსაფრთხოება ან ღონისძიების უსაფრთხოება, შემდეგ დაწერეთ ბიზნეს გეგმა და იმუშავეთ დაფინანსებაზე, როგორიცაა მცირე ბიზნესის სესხი.

როგორ დავიწყოთ სალიზინგო კომპანია: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ სალიზინგო კომპანია: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

ლიზინგი არის პროცესი, რომლის საშუალებითაც ინდივიდებს შეუძლიათ გადაიხადონ გარკვეული დროის განმავლობაში სახლის, მანქანის ან სხვა ნივთის გამოყენებისათვის. ამ სახელშეკრულებო პერიოდის ბოლოს, ლიზინგს ჩვეულებრივ შეუძლია ნივთის შეძენა, თანხის ოდენობა, რომელიც ადრე გადახდილია შესყიდვის ფასისკენ.

როგორ დავიწყოთ სარეკლამო კომპანია

როგორ დავიწყოთ სარეკლამო კომპანია

სარეკლამო კომპანიები მრავალი ცნობილი ბრენდის, მუსიკოსისა და მსახიობის მამოძრავებელი ძალაა და მრავალი წამყვანი ფირმა გამოიმუშავებს მილიონობით დოლარს წელიწადში. თუ თქვენ გაქვთ წახალისების უნარი და ძლიერი სამეწარმეო სული, იცოდეთ როგორ დაიწყოთ სარეკლამო კომპანია, შეიძლება შემოგთავაზოთ მომგებიანი კარიერა.

როგორ დავიწყოთ საგამომცემლო კომპანია (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ საგამომცემლო კომპანია (სურათებით)

ბევრი ტექნოლოგიური მიღწევებით, რაც მოვიდა კომპიუტერებთან და ინტერნეტით, უფრო ადვილია, ვიდრე ოდესმე საკუთარი გამომცემლობის კომპანიის შექმნა და მართვა. იმის ცოდნა, თუ როგორ უნდა შექმნათ გამომცემლობა და რა ნაბიჯებია გადადგმული წიგნის იდეიდან გამოცემამდე, არის მნიშვნელოვანი გზა სამყაროსთან იდეების გადასაცემად, მაგრამ სანამ დაიწყებთ ფიქრს, რა გამოაქვეყნოთ, თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ გამოაქვეყნოთ.

როგორ დავიწყოთ იპოთეკური კომპანია: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ იპოთეკური კომპანია: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

იპოთეკა არის კონკრეტული ტიპის დავალიანება, რომელსაც იღებენ ადამიანები, რომლებიც ყიდულობენ უძრავ ქონებას. იპოთეკურ კომპანიას შეუძლია იმუშაოს როგორც შუამავალი ფიზიკურ პირებსა და ბანკებს შორის, რათა უზრუნველყოს იპოთეკური სესხი მათი კლიენტებისთვის.

თქვენი ბიზნესის პოპულარიზაციის 3 გზა უფასოდ

თქვენი ბიზნესის პოპულარიზაციის 3 გზა უფასოდ

ნებისმიერი ბიზნესისთვის, ახალი თუ დამკვიდრებული, სიტყვის ამოღება მნიშვნელოვანია ღია და მომგებიანი დარჩენისთვის. რეკლამა, მიუხედავად იმისა, რომ აუცილებელია, შეიძლება იყოს ბიუჯეტის დატვირთვა, განსაკუთრებით სხვა ხარჯებთან შედარებით, რომლებიც თქვენი ბიზნესის რეალურ საქმიანობაში შედის.

როგორ დავიწყოთ სათაურის კომპანია: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ სათაურის კომპანია: 14 ნაბიჯი (სურათებით)

სათაური კომპანია სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სახლის ყიდვის პროცესში. თქვენი კომპანია დაეხმარება კლიენტებს ქონების შესახებ ინფორმაციის საჯარო და უძრავი ქონების ჩანაწერების მოძიებით. თქვენ მოგაწვდით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ ვის აქვს ქონების გაყიდვის უფლება და არის თუ არა მასზე რაიმე სახის განაჩენი ან გირავნობა.

3 გზა თქვენი ბიზნესის რეკლამირებისთვის ბიუჯეტში

3 გზა თქვენი ბიზნესის რეკლამირებისთვის ბიუჯეტში

რეკლამა შეიძლება იყოს ძალიან ძვირი და ბევრი მცირე დამოუკიდებელი ბიზნესი უბრალოდ ვერ ახერხებს ამის დიდ ნაწილს. ამავდროულად, რეკლამის გარეშე არავინ იცის თქვენი ბიზნესის შესახებ და ის დიდი ალბათობით ჩავარდება. კარგი ამბავია, განსაკუთრებით ბლოგისა და სოციალური მედიის ეპოქაში, ბევრი გზა არსებობს თქვენი ბიზნესის რეკლამირებისთვის, რომელიც არ დაარღვევს თქვენს ბიუჯეტს.

როგორ გადავიტანოთ გამყიდველი აპარატები: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ გადავიტანოთ გამყიდველი აპარატები: 15 ნაბიჯი (სურათებით)

მათი უმძიმესი ზომების გამო, გამყიდველ მანქანებს შეიძლება გაუჭირდეთ ადგილიდან სხვა ადგილას გადატანა. სწორი ინსტრუმენტებით, თქვენ გადაადგილდებით მათ, როგორც პროფესიონალი. ეს ისეთივე მარტივია, როგორც აპარატის ჩატვირთვა პალეტის ბუდეზე, რომლის გადაადგილებაც შეგიძლიათ მის ახალ დანიშნულების ადგილას.

როგორ დავიწყოთ შედგენის სერვისი: 10 ნაბიჯი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ შედგენის სერვისი: 10 ნაბიჯი (სურათებით)

შემუშავების სერვისის დაწყება საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ თქვენი შემუშავების ექსპერტიზა საარსებო წყაროდ. შედგენის სერვისის გაშვებისას თქვენ მოამზადებთ ნახატებს თქვენი კლიენტების საჭიროებების შესაბამისად. ეს განსხვავდება სხვისთვის მუშაობისგან, იმით, რომ თქვენ შეძლებთ ფოკუსირება მოახდინოთ თქვენი მომხმარებლის მოთხოვნილებებზე და არა თქვენს დამსაქმებელზე.

როგორ დავიწყოთ სახლის მოვლის ბიზნესი (სურათებით)

როგორ დავიწყოთ სახლის მოვლის ბიზნესი (სურათებით)

საშინაო მოვლა მნიშვნელოვანი და მზარდი სფეროა. მათზე ზრუნვისა და დახმარების გაწევით, ვისაც ეს სჭირდება, თქვენ ეხმარებით მათ, თავი აარიდონ საავადმყოფოში, დამხმარე ცხოვრებას ან მოხუცთა თავშესაფარში აღმოჩენას. მაგრამ, როგორც ნებისმიერი ბიზნესი, ზრუნვის ბიზნესი შეიძლება ძნელი ჩამოყალიბდეს, თუ არ იცით როგორ.

ფულის სესხების 6 გზა

ფულის სესხების 6 გზა

ფულის სესხების მრავალი მეთოდი არსებობს, თუ აღმოჩნდით ისეთ სიტუაციაში, როდესაც არ გაქვთ საჭირო სახსრები რაღაც მოულოდნელი ხარჯების დასაფარად. სხვადასხვა მეთოდს აქვს განსხვავებული დადებითი და უარყოფითი მხარეები, მაგრამ რა მეთოდსაც არ უნდა იყენებდეთ, უნდა ელოდოთ, რომ ანაზღაურებთ ცოტათი მეტს, ვიდრე ისესხეთ.

4 გზა იპოთეკური პოტენციალის შესაქმნელად

4 გზა იპოთეკური პოტენციალის შესაქმნელად

იპოთეკური სესხი პოტენციური კლიენტია იპოთეკური სესხის მისაღებად. იპოთეკური სესხის პროფესიონალები, მათ შორის იპოთეკური ბროკერები, იპოთეკური სესხების შემქმნელები და სესხის ოფიცრები, ეყრდნობიან იპოთეკურ სესხებს, რომლებიც მათ შეუძლიათ გადაიქცნენ მსესხებლებად.

3 გზა დღის მოვლის ცენტრის გახსნისთვის

3 გზა დღის მოვლის ცენტრის გახსნისთვის

დღის ცენტრებზე მოთხოვნა უფრო მაღალია, ვიდრე ოდესმე და თუ გიყვართ ბავშვებთან მუშაობა, მათი გახსნა შეიძლება იყოს ჭკვიანი და სასიამოვნო ბიზნეს არჩევანი. დაიწყეთ მცირედით, სახლიდან მეზობელი დღის მოვლის საშუალებით, ან შეარჩიეთ კომერციული ფართი უფრო დიდი დღის მოვლის ბიზნესისთვის.